Category: Windows server

RIP TMG

RIP TMG

Microsoft har bestämt sig för att lägga ner utvecklingen av följande Forefromt produkter: Forefront Protection 2010 for Exchange Server (FPE) Forefront Protection 2010 for SharePoint (FPSP) Forefront Security for Office Communications Server (FSOCS) Forefront...